הצהרת נגישות

הצהרת נגישות צמיחה פיתוח עסקי, מאפשרת לכלל ציבור בעלי מוגבלות זו או אחרת, נגישות מלאהלאתר האינטרנט העוסק בשיווק ומיתוג, אנו מקדמים זכויות שוות והזדמנויות שוותליצירת ערך מתכני האתר ולכן פועלים לקידום נגישות האתר והפיכתו למתאים לכללהאוכלוסייה בישראל, על פי הכתוב חוק ובתקנות הנגישות. בנוסף להנגשת האתר. הנגשת האתר התאמות הנגישות באתר שלנו בוצעו בהתאם לתקנה […]

דילוג לתוכן